مقدار
تایید فاکتور
فاکتور نهایی
موجودی کیف پول شما
0
تومان
  • خرید
  • فروش
ریت تبادل
زمان دریافت وجه
فوری
نوع تبادل
خرید
وضعیت خرید
دریافت
پرداخت