کسب درآمد دائمی در سه قدم با دعــوت دوستانتان

تنها سه قدم تا کسب درآمد دائمی، با دعوت دوستانتان به اوکی اکسچنج دارید.

قدم های کسب درآمد

برای کسب در آمد با معرفی دوستانتان به اوکی اکسچنج، مراحل زیر را دنبال کنید

ثبت نام در اوکی اکسچنج

در اوکی اکسچنج ثبت نام کنید و مراحل احراز هویت خود را تکمیل کنید

دریافت لینک معرف

از بخش کسب درآمد حساب کاربری، لینک یا کد معرف خود را دریافت کنید

ارسال کد معرف

حالا کافیست دوستان شما، با کد معرف شما در اوکی اکسچنج ثبت نام کنند

مزایای سیستم کسب درآمد

دریافت تا 25 درصد کمیسیون خرید دوستان

دریافت 1000 امتیاز بعد از خرید اول دوستان

دریافت 2000 امتیاز با احراز هویت کامل دوستان

بیشترین درآمد ماه

آپدیت لیست هر 24 ساعت یکبار انجام خواهد شد

رتبه نام کاربر درآمد به تومان